Produkty » Softvérové moduly

Zväčšiť
Cena: 0,00 €

PS200X SKV

 

Prehľadná vizualizácia a jednuché ovládanie: ECEMATIC PS200X.

 

sw%20poschodie%2001  sw%20miestnost%2001

 

 

 

 

 

 

        Grafická reprezentácia poschodia                                                          Zobrazenie ikon snímačov v miestnosti

  Stavy miestností sú zobrazované cez ikony

   sw%20karta%2002     sw%20karta%2001

 

 

 

 

 

 

   Priraďovanie kariet pre zamestnancov                                                            Definovanie právomocí pre prístup

   Karta je ihneď  funkčná, resp. vyradená

sw%20spr%C3%A1vy%2001 sw%20pritomnost%2001


 

 

 

Logované správy sa zobrazia do 2 sekúd od vzniku

                                                                                                                                                                                                                                                                   Zobrazenie prítomnosti osôb


PS200X SKV

Prístupový softvér má architektúru klient/server

1. server        PrístupM, pracuje ako služba

2. klient          PrístupC, pracuje ako program

  • Softvér je možné inštalovať pod OS  XP/Vista/Server2003/Windows7
  • Minimálne nároky na výkon a pamäť PC, postačuje bežný počítač triedy PC
  • Údaje sú ukladané v kódovanej podobe
  • Systém je certifikovaný pre spôsobilosť chrániť utajované skutočnosti stupňa zabezpečenia „3“
  • Možnosť prepojenia s rôznymi typmi systémov, inštalovaných v budove:
  • rezervačnými systémami hotelov
  • BMS a pod.