ERSKontakt

Kontakt

ELEKTRONICKÉ RIADIACE SYSTÉMY s.r.o.
Polianky 18
841 01 Bratislava
SLOVENSKO

tel.: + 421 2 6930 7001                               IČO:     31399037
fax: + 421 2 6930 7009                               DIČ:     2020330609    IČ DPH: SK2020330609
e-mail: ers@ers.sk                                     Zapísaná: OR BAI, Oddiel Sro, vložka 9285/B