ERSProdukty

Produkty


Kategória: Vykurovanie

schema

Automatika s novou lambda sondou fy Bosch LSU4.9

20 rokov skúseností so spaľovaním biomasy

 

         AK3000

Automatika kotla
Rad AK08

Prvá generácia autimg_1648_orezomatík kotla


 • 7-segmentový displej so zobrazením kotlovej teploty
 • LED signalizácia činnosti jednotlivých zariadení
 • Procesorová regulácia teploty kotlovej vody
 • Stráženie havarijných stavov kotla
Rad AK2000

AK 2005 D

Druhá generácia automatík kotla


 • Proporcionálne riadenie otáčok ohniskového ventilátora
 • Ovládanie odťahového ventilátora a čerpadla
 • Meranie teploty kotlovej vody, spalín, pripojenie termostatu
 • Lokalizácia v 5 európskych jazykoch
Rad AK3000

AK 3000 D

Tretia generácia automatík kotla


 • Grafické programovanie, prehľadné ovládanie
 • Riadenie spaľovania na základe lambda sondy
 • Modulárne rozširovateľný systém pre riadenie ďalších zariadení – TUV, 4 UK, solárne systémy, prídavné kotly

Príslušenstvo

img_1821_orez Príslušenstvo automatík kotla


 • Termostaty bimetalové, analógové, programovateľné
 • Rozšírenie možností regulácie – expandéry
 • Teplomery
 • Zariadenia pre monitorovanie činnosti kotla
Náhradné diely
Rad AK2000 AK2000
Rad AK3000 AK3000
Kategória: Inteligentné budovy

holidayinn120 rokov skúseností s vývojom, výrobou a aplikáciami elektronických systémov pre budovy sme využili pri vývoji nového radu systémov ECEMATIC, špecializovaných pre riadenie hotelov, administratívnych budov resp. výrobných prevádzok.

Každá aplikácia systému ECEMATIC je optimalizovaná z hľadiska investičných aj prevádzkových nákladov, pretože jeho flexibilita umožňuje navrhnúť a realizovať systém presne podľa požiadaviek investora. V prípade požiadavky je možné vlastnosti systému do istej miery upraviť a doprogramovať.

Prezentácia funkcionalít systému  ECEMATIC PS200X

Prístupové systémy

img_1932_orezsw1kaskády14

Architektúra systému kontroly vstupu garantuje plnú cenovú porovnateľnosť s off-line systémami pri podstatne lepších úžitkových vlastnostiach:

 • on-line systém kontroly vstupu s využitím bezdotykových kariet nahradzuje kľúčový systém v rámci budovy s možnosťou definovania kariet s generálnymi právomocami, ľubovoľnými kombináciami miestností, poschodí, typov kariet a časových obmedzení
 • rýchla dostupnosť presných informácií o pohybe všetkých osôb v budove, ukladaná v bezpečnom úložisku údajov (hlavný server, resp. iné), informácie nie sú uchovávané na kartách
 • možnosť integrácie systému kontroly vstupu s meraním a reguláciou teploty v miestnostiach a regulácie osvetlenia v budove, riadením toku energií a médií - SV, TUV, elektrická energia, vzduch
 • možnosť spolupráce a výmeny údajov s ostatnými systémami v budove: PSN, EPS, kamerový systém, rezervačný systém,  a pod.
Softvérové moduly

softvér%20obraz%20poschVizualizáciu a ovládanie prístupového systému, prípadne aj ďalších integrovaných systémov je možné vykonávať cez softvér typu klient / server s grafickou vizualizáciou okamžitého stavu všetkých snímaných stavov budovy.

Softvér je modulárne členený podľa viacerých parametrov:

 • počtu osôb (len prístupový systém)
 • počtu snímaných prvkov (v prípade funkcie PSN)
 • počtu regulovaných miestností (V prípade funkcie MaR)
Koncentrátory a zdroje

obraz01Koncepcia zdrojov a koncentrátorov umožňuje rozčlenenie rozsiahlejších prístupových systémov do menších segmentov po 32, resp. 64 čítačiek, čím sa výrazne zvyšuje spoľahlivosť a flexibilita celého systému. Číslo v názve zdroja resp. koncentrátora reprezentuje počet čítačiek, ktoré je možné k nim pripojiť.

Takéto členenie vám umožní efektívne realizovať spoľahlivé systémy s niekoľkými čítačkami ale aj niekoľkými tisíckami čítačiek.

Riadiace moduly

img_1523_orez

Programovateľné riadiace moduly riadia všetky bežné parametre a funkciie miestností – prístup do miestností, spotrebu energí, riadenie osvetlenia, zabezpečenie miestnosti...

Čítačky proximitných médií

img_1932_orezČítačky proximitných médií umožňujú čítanie bežne dostupných kariet s čipmi Emmarin, Mifare, Mifare Desfire, HID a ďalších.

Dizajn čítačiek môže vyhotovený z ľubovoľného nekovového materiálu, farebne a tvarovo prispôsobeného v súlade s predstavou zákazníka

Pozrite si niektoré možnosti dizajnu čítačiek

Doplnkové moduly

img_1866_orezDoplňte svoj prístupový systém o prídavné moduly a ušetrite tým značné prevádzkové náklady. Príkladom môže byť spínanie energií, osvetlenia, vzduchotechniky a ostatných médií v závislosti od prítomnosti osôb v jednotlivých priestoroch budov.

Dochádzkové systémy

vgtsw%20ed1vgt_ed_obr2

Dochádzkové systémy druhej generácie

 • Využívanie sieťovateľných terminálov VGT ED
 • Kvalitný dotykový 6“ LCD displej
 • Nastaviteľných 64 dôvodov prerušenia pracovnej doby
 • Integrovaná čítačka bezkontaktných kariet
 • Vyspelý softvér klient / server pre spracovanie údajov
 • Intuitívne ovládateľné a prehľadné intranetové rozhranie

 

Pozrite si niektoré vlastnosti dochádzkového systému

Podrobnejší prehľad získate nainštalovaním demoverzie

Softvérové moduly

         Implementované funkcie

sw%20ed1

 • identifikácia zamestnancov prostredníctvom bezdotykových kariet alebo biometrických údajov
 • on-line zber údajov odolný voči výpadkom
 • automatizované vyhodnotenie dochádzky zamestnancov
 • export údajov do mzdového systému
 • Intranetová aplikácia 


Dochádzkové terminály

  blokova%20schema%20zapojenia%20ed

Intuitívne ovládanie cez dotykovú obrazovku grafického displeja, flexibilne konfigurovateľné vlastnosti,integrovaná čítačka kariet, veľká pamäť pre logované správy a solídny dizajn umožňujú použiť terminál v širokej škále priestorov a typov spoločností

Zdrojové moduly

pwr32

 

Napájanie systémov evidencie dochádzky je možné riešiť miestne zdrojmi 24 VDC alebo v prípade rozsiahlejších systémov centrálnym napájaním 48 VDC

Doplnkové moduly
Objednávanie stravy

cant


Systém pre pre závodné a školské jedálne, obsluhovaný zamestnancami cez bezdotykové karty prináša zjednodušenie objednávania jedál pre stravníkov ale aj prípravy a výdaja stravy pre pre obsluhu jedálne


Skrinkové systémy

skrinky

Nová generácia inteligentných on-line systémov prináša používateľom jednoduché a spoľahlivé ovládanie vstupu do skriniek v hoteloch, aquparkoch a fitnesscentrách.

Intuitívne ovládanie skriniek cez infoterminály

Výstražný systém pre prípad nepovoleného vstupu

Meranie a regulácia
Kategória: Riadenie technológií
Výroba rozvádzačov

rozv%C3%A1dza%C4%8De

Kvalitné rozvádzače, solídna cena, flexibilné služby

Projekt, konštrukčné návrhy, výber komponentov, návrhy zapojení silových, dátových a technologických rozvádzačov do 1000 V.

Osadenie rozvádzačov komponetami podľa výberu zákazníka, resp. podľa požadovanej funkčnosti, vrátane riadiacich systémov a ich naprogramovania v prípade systémov ECEMATIC, Schneider (TAC, Zelio)

Meranie a regulácia

mar%20rozv%C3%A1dza%C4%8D

Komplexné služby v oblasti merania a regulácie

 • Projekty
 • Dodávka rozvádzačov a riadiacich systémov
 • Inštalácia kabeláže
 • Naprogramovanie aplikácie a centrálneho pracoviska
 • Zapojenie a uvedenie do prevádzky
 • Záručný aj pozáručný servis
Automatizovanie strojov

Potrebujete riadenie pre stroje a technologické linky?

 • Náhrada riadiacich systémov starších funkčných strojov
 • Elektrovýbava nových strojov a technologických liniek, vrátanie naprogramovania
 • Návrh a dodávka systémov podľa požiadaviek zákazníkov

Automatizovanie strojov a výrobných liniek  Automatizovanie strojov a výrobných liniek  Automatizovanie strojov a výrobných liniek