ERSProduktyInteligentné budovyPrístupové systémy

Prístupové systémy PS200X SKV

img_1932_orezsw1kaskády14

Architektúra systému kontroly vstupu garantuje plnú cenovú porovnateľnosť s off-line systémami pri podstatne lepších úžitkových vlastnostiach:

  • on-line systém kontroly vstupu s využitím bezdotykových kariet nahradzuje kľúčový systém v rámci budovy s možnosťou definovania kariet s generálnymi právomocami, ľubovoľnými kombináciami miestností, poschodí, typov kariet a časových obmedzení
  • rýchla dostupnosť presných informácií o pohybe všetkých osôb v budove, ukladaná v bezpečnom úložisku údajov (hlavný server, resp. iné), informácie nie sú uchovávané na kartách
  • možnosť integrácie systému kontroly vstupu s meraním a reguláciou teploty v miestnostiach a regulácie osvetlenia v budove, riadením toku energií a médií - SV, TUV, elektrická energia, vzduch
  • možnosť spolupráce a výmeny údajov s ostatnými systémami v budove: PSN, EPS, kamerový systém, rezervačný systém,  a pod.

Kategória: Softvérové moduly

softvér%20obraz%20poschVizualizáciu a ovládanie prístupového systému, prípadne aj ďalších integrovaných systémov je možné vykonávať cez softvér typu klient / server s grafickou vizualizáciou okamžitého stavu všetkých snímaných stavov budovy.

Softvér je modulárne členený podľa viacerých parametrov:

  • počtu osôb (len prístupový systém)
  • počtu snímaných prvkov (v prípade funkcie PSN)
  • počtu regulovaných miestností (V prípade funkcie MaR)
Kategória: Koncentrátory a zdroje

obraz01Koncepcia zdrojov a koncentrátorov umožňuje rozčlenenie rozsiahlejších prístupových systémov do menších segmentov po 32, resp. 64 čítačiek, čím sa výrazne zvyšuje spoľahlivosť a flexibilita celého systému. Číslo v názve zdroja resp. koncentrátora reprezentuje počet čítačiek, ktoré je možné k nim pripojiť.

Takéto členenie vám umožní efektívne realizovať spoľahlivé systémy s niekoľkými čítačkami ale aj niekoľkými tisíckami čítačiek.

Kategória: Riadiace moduly

img_1523_orez

Programovateľné riadiace moduly riadia všetky bežné parametre a funkciie miestností – prístup do miestností, spotrebu energí, riadenie osvetlenia, zabezpečenie miestnosti...

Kategória: Čítačky proximitných médií

img_1932_orezČítačky proximitných médií umožňujú čítanie bežne dostupných kariet s čipmi Emmarin, Mifare, Mifare Desfire, HID a ďalších.

Dizajn čítačiek môže vyhotovený z ľubovoľného nekovového materiálu, farebne a tvarovo prispôsobeného v súlade s predstavou zákazníka

Pozrite si niektoré možnosti dizajnu čítačiek

Kategória: Doplnkové moduly

img_1866_orezDoplňte svoj prístupový systém o prídavné moduly a ušetrite tým značné prevádzkové náklady. Príkladom môže byť spínanie energií, osvetlenia, vzduchotechniky a ostatných médií v závislosti od prítomnosti osôb v jednotlivých priestoroch budov.