ERSProduktyVykurovanieAutomatika kotla

Automatika kotla


Kategória: Rad AK08

Prvá generácia autimg_1648_orezomatík kotla


 • 7-segmentový displej so zobrazením kotlovej teploty
 • LED signalizácia činnosti jednotlivých zariadení
 • Procesorová regulácia teploty kotlovej vody
 • Stráženie havarijných stavov kotla
Kategória: Rad AK2000

AK 2005 D

Druhá generácia automatík kotla


 • Proporcionálne riadenie otáčok ohniskového ventilátora
 • Ovládanie odťahového ventilátora a čerpadla
 • Meranie teploty kotlovej vody, spalín, pripojenie termostatu
 • Lokalizácia v 5 európskych jazykoch
Kategória: Rad AK3000

AK 3000 D

Tretia generácia automatík kotla


 • Grafické programovanie, prehľadné ovládanie
 • Riadenie spaľovania na základe lambda sondy
 • Modulárne rozširovateľný systém pre riadenie ďalších zariadení – TUV, 4 UK, solárne systémy, prídavné kotly

Kategória: Príslušenstvo

img_1821_orez Príslušenstvo automatík kotla


 • Termostaty bimetalové, analógové, programovateľné
 • Rozšírenie možností regulácie – expandéry
 • Teplomery
 • Zariadenia pre monitorovanie činnosti kotla