ERSProduktyInteligentné budovyDochádzkové systémy

Dochádzkové systémy PS200X ED

vgtsw%20ed1vgt_ed_obr2

Dochádzkové systémy druhej generácie

 • Využívanie sieťovateľných terminálov VGT ED
 • Kvalitný dotykový 6“ LCD displej
 • Nastaviteľných 64 dôvodov prerušenia pracovnej doby
 • Integrovaná čítačka bezkontaktných kariet
 • Vyspelý softvér klient / server pre spracovanie údajov
 • Intuitívne ovládateľné a prehľadné intranetové rozhranie

 

Pozrite si niektoré vlastnosti dochádzkového systému

Podrobnejší prehľad získate nainštalovaním demoverzie


Kategória: Softvérové moduly

         Implementované funkcie

sw%20ed1

 • identifikácia zamestnancov prostredníctvom bezdotykových kariet alebo biometrických údajov
 • on-line zber údajov odolný voči výpadkom
 • automatizované vyhodnotenie dochádzky zamestnancov
 • export údajov do mzdového systému
 • Intranetová aplikácia 


Kategória: Dochádzkové terminály

  blokova%20schema%20zapojenia%20ed

Intuitívne ovládanie cez dotykovú obrazovku grafického displeja, flexibilne konfigurovateľné vlastnosti,integrovaná čítačka kariet, veľká pamäť pre logované správy a solídny dizajn umožňujú použiť terminál v širokej škále priestorov a typov spoločností

Kategória: Zdrojové moduly

pwr32

 

Napájanie systémov evidencie dochádzky je možné riešiť miestne zdrojmi 24 VDC alebo v prípade rozsiahlejších systémov centrálnym napájaním 48 VDC

Kategória: Doplnkové moduly