ERSSlužbyVýroba rozvádzačov

Výroba rozvádzačov

rozvadzac1

V rámci aplikácií MaR, systémov pre inteligetné budovy, riadenie technologických procesov a jednoúčelových strojov projektujeme, dodávame a uvádzame do prevádzky aj NN rozvádzače do 1000V.


Výroba rozvádzačov je doplnkovou službou k dodávkam riadiacej elektroniky pre našich odberateľov vzhľadom k tomu, že naším cieľom je zákazníkovi poskytnúť z hľadiska elektrického a elektronického komplexné služby.


Rozsah, množstvo a rôznorodosť realizovaných aplikácií, ktoré naša spoločnosť realizovala za posledných 10 rokov na trhu v rámci V4 prinieslo vytvorenie skúseného tímu, ktorého ambíciou do budúcnosti sú komplexné dodávky riadiacej elektroniky, rozvádzačov a programového vybavenia pre oblasti MaR, TZB a riadenia technológií v priemysle.


rozvadzac2 rozvadzac3 rozvadzac4